Spela Poker .NET

Starthänder i Texas Hold'em

Positionens betydelse

Tidig position (Early position)

Den position som man har vid bordet i förhållande till "dealern" är en viktig strategisk faktor i Texas Hold'em. De spelare som sitter till vänster om "dealern", lilla och stora mörken inräknat, sitter i en sk. "tidig position". Att sitta i en tidig position ger vissa nackdelar därför att man inte kan se vad alla andra gör innan man spelar sin hand. T.ex. om man synar med en svag hand så kan det hända att de som sitter i en "senare position" höjer vilket gör att det blir dyrare att gå med i rundan. Om den som höjer har en stark hand och man själv sitter på en svag hand så har man satsat pengar i onödan.

Sen position (Late position)

De spelare som sitter till höger om "dealern" sägs vara i en "sen position". En sen position ger stora strategiska fördelar därför att man från denna position kan se vad ens motståndare gör innan man själv bestämmer sig för hur man ska agera på den givna handen. Dealern har den starkaste positionen därför han agerar sist av alla. I en sen position kan man spela en svag hand om inga andra har gjort några insatser eller höjningar före. Har man en stark hand i denna position så har man möjligheten att höja insatsen. Det hela handlar alltså om information, ju senare man sitter desto mer information får man genom sina motståndares beslut. Därefter kan man ta ett väl underbyggt beslut utan att ödsla onödiga pengar.

En stark hand kan man spela i vilken position som helst medan en svagare bör spelas i en sen position, efter att man har utvärderat motståndarnas agerande dvs. om man tror att man kan vinna med den hand man har.

I tabellen nedan listas de händer som man bör, spela i de olika positionerna. Har du inte någon av dessa starthänder samt position bör du lägga dig. Var inte nyfiken med dåliga kort utan lita på att det lönar sig att spela "tight" i längden dvs. att endast spela med bra starthänder. Skriv ut tabellen och ha den bredvid skärmen när du spelar. Till slut kommer du att ha detta i huvudet. Denna tabell är en bra grund att stå på. Efterhand som man blir skickligare kan man laborera en aning med vilka händer man spelar i de olika positionerna.

Starthänder

A=Ace, K=King, Q=Queen, J=Jacks, T=Ten, 2-9=Card value, s=suited (färg), x=any card
All=Alla positioner, E=Early position (Tidig), M=Middle position (Mitten), L=Late position (Sen)

Pocket cards
Raise
Re-raise
Call (syna)
Pair Suited Un-suited
AA, KK, QQ, JJ,
AKs, AQs, AJs,
KQs,
KJs
AK All All  
TT, 99, 88
ATs, A9s,
KTs,
QJs, QTs,
JTs
AQ,
KQ
M, L M, L E
77, 66, 55, 44, 33, 22 A8s, A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s
K9s, K8s, K7s
Q9s, Q8s
J9s, J8s
T9s, T8s
AJ, AT
KJ, KT
QJ, QT
JT
    M, L
  K6s -> K2s
Q7s -> Q2s
J7s-J5s
T7s, T6s
A9, K9, Q9, J9, T9     L
  98s, 87s       M, L
  97s, 96s
86s, 85s
76s, 75s
65s, 64s
54s, 53s
43s
      L

Par - Möjlighet till: två-par, triss, kåk eller fyrtal. Höj alltid med höga par.

Ax, Kx, Qx, Jx, och Tx i samma färg (suited) - Möjlighet till: höga par, triss, färg, stege och färgstege. Ess, kung eller dam i färg med annat kort kan spelas för färg beroende på position.

Ax, Kx, Qx, Jx, Tx i olika färg (unsuited) - Möjlighet till: Höga par, stege. Som regel bör man endast spela kort i olika färg om de har ett sammanlagt värde av 21 eller högre.

9x och lägre i samma färg - Dessa ska vara i nummerordning (suited connectors) eller, i vissa fall, ha max ett nummer emellan. Möjlighet till: färg eller stege.